Sunday, October 30, 2011

Korban ( part 2 )

SYARAT ORANG YANG MENYEMBELIH BINATANG QURBAN

• Para ulamamenganjurkan agar yangmelakukan penyembelihan adalah orang yang berqurban
itu sendiri, sekiranya dia pandai menyembelih. Tetapi mereka juga sependapat mengatakan
harus mewakilkannya kepada orang lain. Afdhalnya wakil itu adalah orang Islam yang
mengetahui akan hukum-hakammengenai korban.
• Adalah afdhal orang yang tidak pandai menyembelih berwakil kepada orang lain untuk
menyembelih bagi pihak dirinya dan sunat bagi orang yang berwakil itu hadir danmenyaksikan
penyembelihan ke atas binatang qurban tersebut.
• Makruh hukumnyamewakilkan qurban kepada kanak-kanak atau orang buta.

Rujukan: http://www2.tganu.uitm.edu.my/upena/dokumen/ibadahqurbanaqiqah.PDF

No comments: